Samen 010

Samen 010 voert voor en met een groot aantal Rotterdamse kerken en vrijwilligers allerlei vrijwilligersprojecten uit. Ons doel: kwetsbare mensen een handje helpen totdat ze zichzelf kunnen helpen. Via onze projecten bouwen we met elkaar aan een beter Rotterdam voor alle Rotterdammers.

Samen 010 is een organisatie waarbij kerken en vrijwilligers samen optrekken en zich inzetten voor de stad. Met elkaar zijn wij actief in vrijwilligersprojecten rondom zorg, armoede en sociaal isolement. Mensen met weinig geld en weinig sociale contacten zijn in onze samenleving het meest kwetsbaar.

Energiebank Rotterdam

Stichting Samen010 en netbeheerder Stedin richten samen de Energiebank Rotterdam op met ondersteuning van de gemeente Rotterdam. De stichting helpt gezinnen die rond het bestaansminimum leven en moeite hebben om hun energierekening te betalen om grip op hun energierekening te krijgen. Met adviezen van ‘energiecoaches’ is het doel het energieverbruik omlaag te brengen. Hierdoor dalen de maandelijkse kosten op de energierekening en wordt ook de CO2-uitstoot omlaag gebracht.

Jeugdfonds Cultuur Rotterdam

Geen geld om mee te doen?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

Kringloopwinkel De Nieuwe Hoop

Onze kringloopwinkel in Rotterdam staat midden in Kralingen op de Oudedijk 94 aan de rand van Crooswijk. Een prachtig winkelpand met wel 900m2 ruimte om onze spullen die we van de buurt in ontvangst mogen nemen te kunnen verkopen. Heel Kralingen en Crooswijk is welkom voor een kop koffie, goede gesprekken en mooie spullen!

Daarnaast steunen we met de Kringloopwinkel in Rotterdam verschillende goede doelen, lokaal, nationaal en internationaal! Door jouw aankopen, het brengen van spullen en meewerken in de winkel draag je direct bij aan het welzijn van andere mensen in Kralingen en Crooswijk, Nederland en het buitenland.

Netwerk Nieuw Rotterdam

Wij geloven dat jongeren dé oplossing zijn voor eenzame en kwetsbare Rotterdammers die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Wij inspireren en activeren jongeren tussen de 12 en 27 jaar van verschillende culturele en religieuze achtergronden. Iedereen mag meedoen! We organiseren allerlei hulpactiviteiten zoals disco dansen met ouderen, spelletjes middagen in het AZC of koken voor daklozen. Ook is het mogelijk om een maatje te worden, huiswerkbegeleiding te geven of te helpen met praktische klusjes. Samen vormen we een netwerk waar jongeren elkaar ontmoeten en inspireren om zich op een unieke manier in te zetten voor de stad met de waardevolle talenten die zij hebben. Een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen en vrienden te maken.

Pauluskerk Rotterdam

De Pauluskerk wil ‘helpen waar geen helper is’. Voor iedereen die bij ons aanklopt gaat de deur open en bieden we een thuis, en meer dan dat. Want de Pauluskerk is niet alleen een plek om een kop soep te eten, een spelletje te doen of te internetten. Of om op verhaal te komen en anderen te ontmoeten. We bieden diverse activiteiten om de negatieve spiraal waarin je als mens terecht kan komen om te buigen. Activiteiten dus gericht op het versterken van de levenskracht van mensen die een beroep op ons doen. Zoals advies aan uitgeprocedeerde asielzoekers, maatschappelijk werk, bezinning, creatieve activiteiten en diverse taalcursussen. Daarnaast is de Pauluskerk een uitgiftepunt van de voedselbank en gebruikte kleding, is er een fietsenwerkplaats, een huisarts, een tandarts en een kapper.

Skin Rotterdam

Het doel van SKIN-Rotterdam is officieel geformuleerd als: het ondersteunen van internationale kerken in Rotterdam en omgeving bij het vinden van een zodanige plaats in de Rotterdamse samenleving dat zij de mogelijkheid hebben om als kerkelijke gemeente optimaal te functioneren. Dit doen wij door onderling contact en gezamenlijke actie van de bij de stichting aangesloten christelijke geloofsgemeenschappen te stimuleren, om zo van elkaar te leren, ervaringen en kennis uit te wisselen, en elkaar te bemoedigen.

Stichting Anders

ANDERS Rotterdam is een ondernemersnetwerk voor en door ondernemers die willen strijden tegen armoede en willen meebouwen aan een nóg mooier Rotterdam.
Voor de opbouw van dit bijzondere netwerk zijn wij op zoek naar ondernemers die in actie willen komen voor een hulpvraag waar hun eigen product, dienst of talent het verschil maakt. Zo laten we samen, heel zichtbaar aan Rotterdam zien wat er voor daadkracht in ons schuilt!

Stichting Present Rotterdam

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil die schakel zijn.

Missie
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie
Een beweging op gang brengen in Rotterdam waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Wijkteams Rotterdam

Elke wijk in Rotterdam heeft een eigen wijkteam. Het wijkteam kent de eigen wijk goed: de problemen, maar ook de oplossingen.
In het wijkteam zitten verschillende hulpverleners. Ze weten bijvoorbeeld veel over: jeugdhulp en hulp bij opvoeden, financiën en schulden, werk en dagbesteding, wonen, volwassenen en kinderen met een beperking, huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg, ouderen, verslavingen.

Denkt u dat u het wijkteam nodig heeft?
U bereikt hen via VraagWijzer. Kom langs op het spreekuur. Maak een afspraak via telefoonnummer 14010 of online. Kijk op de Sociale Kaart Rotterdam voor de VraagWijzer bij u in de buurt.

Samenwerkingspartners

Rotterdam Dorst werkt graag samen met iedereen die het goede zoekt voor de stad

Samen 010

Energiebank Rotterdam

Jeugdfonds Cultuur Rotterdam

Kringloopwinkel De Nieuwe Hoop

Netwerk Nieuw Rotterdam

Pauluskerk Rotterdam

Skin Rotterdam

Stichting Anders

Stichting Present Rotterdam

Wijkteams Rotterdam