Dorst

Fred Kappinga, aanjager Rotterdam Dorst

“Zo; jullie timmeren lekker aan de weg, nu ook al een eigen café?!

Een vriend stuurde me dit per app, met een foto erbij van café Dorst op de Bergweg. Hij had van dichtbij meegemaakt hoe Rotterdam Dorst in het afgelopen jaar was ontstaan. Hoe Rotterdam Dorst in no-time was uitgegroeid naar zeventien locaties in en rondom het Oude Noorden. Zeventien kerken en buurtpastoraten die samenwerken om er te zijn voor alle buurtbewoners. En mijn vriend vond dit café blijkbaar wel een logische achttiende locatie.

Eigenlijk was dat nog niet eens een zo’n gekke gedachte. Café Dorst is wel een goede metafoor voor ons platform. Want ook al is ‘dorst’ misschien een belangrijk reden om naar het café te gaan, het is zeker niet de belangrijkste. In een café kom je om elkaar te ontmoeten, om het leven met elkaar te delen.

En zo is het ook met Rotterdam Dorst. De ‘dorst’ van mensen is soms de eerste reden waarom ze bij een van onze Vraagbaken binnenlopen. En dan helpen we ze, of dat nou voor het aanvragen van een DIGID is, het ontcijferen van een ingewikkelde brief, het ophangen van een lamp of het aanvragen van een kwijtschelding. Maar daar blijft het vaak niet bij want er is meer dan de hulpvraag. We hebben elkaar nodig. Mensen zijn er niet voor gemaakt om ieder op z’n eigen eilandje te zitten.
Zoals een café vanouds de plek is waar mensen elkaar ontmoeten, zo brengt Rotterdam Dorst wijkbewoners met elkaar in verbinding. We vragen aan iedereen: dorst jij er te zijn voor je buren? En vaak nog veel lastiger: dorst jij om hulp te vragen als je een steuntje nodig hebt? Dát is Rotterdam Dorst.