Stichting Nuestra Casa

Steunpunt voor Spaanstaligen

Stichting Nuestra Casa is medio 2009 opgericht om de diaconale vrijwilligersprojecten van de Spaanssprekende Parochie La Sagrada Familia te Rotterdam te coördineren en te beheren.
In alle projecten van de stichting zetten (veelal Spaanssprekende) vrijwilligers zich in voor Spaans-sprekende mensen in Rotterdam en omgeving, waarbij ondersteuning, hulp en advies wordt gegeven, zodat deze medelanders zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen participeren en integreren in de Nederlandse maatschappij; met aandacht voor hun specifieke identiteit en wortels. De stichting telt drie werkgroepen:

Casa Abierta (Open Huis) met een inloopspreekuur, Nederlandse lessen, juridisch advies, een psychologisch spreekuur en voorlichtingsbijeenkomsten

Apoyo a la Mujer (Vrouwenondersteuning) met begeleiding van vrouwen en kinderen in moeilijke leefsituaties, en de projectgroepen Ondernemende Vrouwen, Moeder & Kind, en Kinderen zijn Kinderen.

Cercanía (Nabijheid) gericht op de bestrijding van sociaal isolement onder ouderen en gedetineerden, met gevangenisbezoek, groepsbijeenkomsten voor ontmoeting en voorlichtingsbijeenkomsten.

Nuestra Case, Verbraakstraat 23, achter de Hildegardiskerk.

Julio Dume

Julio Dume

Casa Abierta - Open Huis

06 - 26 17 23 67

Contactgegevens

Stichting Nuestra Casa
Verbraakstraat 23, 3036 MR Rotterdam
(achter de Hildegardiskerk)
010 - 4677118

Kijk voor meer info, activiteiten en openingstijden op www.nuestracasarotterdam.nl of op onze Facebook-pagina.

Kijk voor meer info, activiteiten en openingstijden op www.nuestracasarotterdam.nl of op onze Facebook-pagina.

Bezoek website