Wijkgemeente De Samaritaan

Hart voor God, voor de stad, voor elkaar

Wijkgemeente De Samaritaan is een gastvrije kerk in het Liskwartier. In de kerkdiensten op zondag (10 uur en 17 uur) is iedereen van harte welkom. Daarbij zet De Samaritaan zich ook op andere manieren in voor een leefbare wijk. Dat doet ze samen met andere netwerkpartners in het Wijknetwerk Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier-Provernierswijk-Agniesebuurt.

De Samaritaan is uitgiftepunt van de Voedselbank, uitgifte van voedsel vindt plaats op dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur.

De Samaritaan (Opstandingskerk) aan het Lisplein.

Contactgegevens

Wijkgemeente De Samaritaan
Lisplein 1 (Opstandingskerk)

3037 AP Rotterdam

Kijk voor meer info, activiteiten openingstijden op www.samaritaan.org

Bezoek website