VacatureTaalvrijwilliger Nederlands

Rotterdam Dorst

Rotterdam Dorst is hét diaconale platform aan de noordoostkant van het centrum van Rotterdam. Wij geloven in een stad waar mensen gezien, gehoord en in hun kracht gezet worden. Waar er ruimte is voor hoop, liefde en gelijkwaardigheid. Wij zijn een platform, verbinder en katalysator van en voor diaconale initiatieven in Rotterdam Noord. Want wij geloven dat Jezus Christus mensen oproept om de zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving op te pakken.

Rotterdam Dorst is een ‘doe-machine’. Een netwerk waarin we met en van elkaar leren. Hier experimenteren we met nieuwe werkvormen en zoeken we naar manieren om iedereen te betrekken bij de maatschappij. Rotterdam Dorst is een initiatief van de centrale diaconie van de hervormde kerk in Rotterdam-Centrum.

De vacature

In de wijken waar Rotterdam Dorst actief is, heeft dertig tot zestig procent van de inwoners een niet westerse achtergrond. Door een gebrek aan beheersing van de Nederlandse taal kunnen veel van hen niet optimaal deelnemen aan de maatschappij. Als Rotterdam Dorst willen we hen bijstaan in het wegnemen van die barrière door het geven van Nederlandse taallessen.

Als taalvrijwilliger is het belangrijk dat je gemotiveerd bent en door opleiding en/of ervaring goed in staat bent om de Nederlandse taal over te brengen. Verder heb je geduld en inlevingsvermogen nodig. In onze taallessen werken we samen met SKIN-Rotterdam. Van hen krijg je een goede periodieke training en professionele ondersteuning. Ook zorgt SKIN-Rotterdam voor het lesmateriaal.

Wat we vragen:

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal en door opleiding en/of ervaring in staat om dit over te brengen aan anderstaligen.
  • Commitment om minimaal eenmaal per twee weken gedurende twee uur beschikbaar te zijn.
  • Een mensgerichte houding met respect voor verschillende culturele en religieuze achtergronden.
  • Het waarborgen van anonimiteit en geheimhouding.

Wat we bieden:

  • Een zeer zinvol gebruik van jouw kennis en ervaring voor wijkbewoners die een steuntje nodig hebben.
  • Een periodieke training en professionele ondersteuning van SKIN-Rotterdam.
  • Een vrijwilligersovereenkomst en een vrijwilligersverzekering.

Meer weten?

Aarzel niet maar bel of mail met Fred Kappinga, coördinator van Rotterdam Dorst op 06-21 21 27 26 of fred@rotterdamdorst.nl.

← Terug naar de lijst