VacatureBudgetmaatje

Budgetmaatjes010

Veel Rotterdamse huishoudens gaan gebukt onder ernstige schulden, als Budgetmaatje kun jij het verschil maken!

Stichting Budgetmaatjes 010 wil Rotterdammers helpen weer grip op hun geld te krijgen. Dat doen we door een goed getrainde en goed begeleide vrijwilliger, het Budgetmaatje, wekelijks op bezoek te laten komen bij de mensen thuis. Gemiddeld duurt een traject een jaar, met een maximum van 2 jaar. Ons ideaal is, dat Rotterdammers na afloop van het traject, weer grip op hun geld hebben en zo veel als mogelijk financieel redzaam zijn. Waar dat niet lukt, proberen we samen tot een oplossing te komen.

De vacature
Wil jij je 2-3 uur per week inzetten voor de Rotterdammer in Crooswijk, zodat deze weer grip krijgt op zijn financiën? Heb jij affiniteit met armoede en/of schulden? Meld je dan aan!

Waar: Je doet je vrijwilligerswerk bij de mensen thuis.

Wanneer: In overleg met de hulpvrager is dat overdag, ’s avonds, door de weeks of in het weekend. Wanneer het jullie beiden uit komt. Zolang het maar 1 keer per week is.

Wat ga je doen: Je helpt iemand om inzicht te krijgen in zijn geldzaken; wat zijn de inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Kan iemand daar zelf uit komen met betalingsregelingen? Maakt iemand gebruik van alle inkomensregelingen? Soms help je iemand bij de aanmelding bij de Kredietbank Rotterdam. Je biedt een luisterend oor. Je bent een steuntje in de rug en motiveert iemand om het vol te houden, ook als het even moeilijk is. Je bent in extra paar ogen die meekijken in de post en financiën. Je bent een extra paar oren die meeluisteren in en gesprek met instanties. Je leert iemand hoe hij of zij zelf de administratie moet doen en hoe je moet budgetteren. Ons ideaal is dat je jezelf overbodig maakt en dat de mensen na afloop van je ondersteuning het weer zelf kunnen.

Wat bieden wij?

  • We nodigen je voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.
  • Voor je aan de slag gaat krijg je eerst een basistraining van twee zaterdagen.
  • Wij vragen om een Verklaring omtrent Gedrag (aanvraag loopt via ons en kosten worden vergoed).
  • 7 x per jaar is er intervisie, in een vaste intervisiegroep.
  • Wij bieden ieder jaar diverse bijscholingsmogelijkheden.
  • Onze coördinatoren zijn beschikbaar voor vragen en begeleiding.
  • We bieden elk jaar een gezellig uitje, zodat je ook kennis kunt maken met de andere Budgetmaatjes.
  • Indien gewenst kun je aanspraak maken op een beperkte vrijwilligersvergoeding.

We werken in heel Rotterdam, dus wil je wel Budgetmaatje worden, maar liever buiten Crooswijk, is dat uiteraard ook mogelijk!

Meer weten of je aanmelden?
Aarzel niet en bel of mail naar Paulette Rappard, coördinator Budgetmaatjes Crooswijk: paulette@bm010.nl of info@bm010.nl , 06 5163 85 96 of 010- 316 19 16.

Binnenkort start er weer een nieuwe training!

← Terug naar de lijst